Kiến nghị Thủ tướng xem xét việc thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Kiến nghị Thủ tướng xem xét việc thẩm định sách Công nghệ giáo dục

Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị Thủ tướng về việc bộ sách giáo khoa Tiếng Việt bị loại

Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị Thủ tướng về việc bộ sách giáo khoa Tiếng Việt bị loại

Trường cao đẳng Sonadezi mở thêm ngành đào tạo

Trường cao đẳng Sonadezi mở thêm ngành đào tạo

Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng vì sách bị loại

Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng vì sách bị loại

Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp huyện

Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ cấp huyện

Phụ huynh Trường Việt Úc đòi thành lập Hội phụ huynh sau vụ 'cắt xén' phần ăn

Phụ huynh Trường Việt Úc đòi thành lập Hội phụ huynh sau vụ 'cắt xén' phần ăn

Chưa lũ, học trò bán trú đã phải 'bỏ trường'

Chưa lũ, học trò bán trú đã phải 'bỏ trường'

Kiến nghị việc 'loại' sách của GS Hồ Ngọc Đại lên Thủ tướng

Kiến nghị việc 'loại' sách của GS Hồ Ngọc Đại lên Thủ tướng

STEAM giúp học sinh giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

STEAM giúp học sinh giải quyết các vấn đề trong thực tiễn

Diễn đàn ứng dụng phương pháp STEAM trong giáo dục

Diễn đàn ứng dụng phương pháp STEAM trong giáo dục

Khuyến khích sử dụng ngôn ngữ C++ trong chương trình chính khóa lớp 6, 10

Khuyến khích sử dụng ngôn ngữ C++ trong chương trình chính khóa lớp 6, 10

Biến lớp học thành hội nghị quốc tế bàn về 'mang thai tuổi vị thành niên'

Biến lớp học thành hội nghị quốc tế bàn về 'mang thai tuổi vị thành niên'

Hà Tĩnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM và 03 xã NTM nâng cao

Hà Tĩnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM và 03 xã NTM nâng cao

Nhiều học sinh trường Việt Úc đau bụng, nôn ói sau bữa trưa

Nhiều học sinh trường Việt Úc đau bụng, nôn ói sau bữa trưa

Sách giáo khoa bị loại từ vòng thẩm định, Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng

Sách giáo khoa bị loại từ vòng thẩm định, Trung tâm của GS Hồ Ngọc Đại kiến nghị lên Thủ tướng

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng STEAM trong giáo dục

Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng STEAM trong giáo dục

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị lên Thủ tướng

Sách của GS Hồ Ngọc Đại bị loại: Trung tâm Công nghệ giáo dục kiến nghị lên Thủ tướng