Thủ tướng quyết định nhân sự 4 bộ, ngành

Thủ tướng quyết định nhân sự 4 bộ, ngành

Hai Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ được tái bổ nhiệm

Hai Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học Công nghệ được tái bổ nhiệm

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm lại nhân sự 4 Bộ, ngành

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm lại nhân sự 4 Bộ, ngành

Phó giám đốc Sở từ chối nhận quyết định điều động bị khiển trách

Phó giám đốc Sở từ chối nhận quyết định điều động bị khiển trách

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 4 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 4 cơ quan

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Hải quan làm Phó Cục trưởng Quản lý thị trường

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Hải quan làm Phó Cục trưởng Quản lý thị trường

Bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự 3 tỉnh

Bổ nhiệm, chuẩn y nhân sự 3 tỉnh

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương - Lớp 2A & 2B

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương - Lớp 2A & 2B

Hà Tĩnh, Lạng Sơn bầu nhân sự mới

Hà Tĩnh, Lạng Sơn bầu nhân sự mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử Đại sứ mới tại Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cử Đại sứ mới tại Nga

Đồng Nai: Bổ nhiệm Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai: Bổ nhiệm Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Nhơn Trạch

Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ

Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ

Ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa – văn nghệ

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa – văn nghệ

Ocean Group muốn mua vào gần 7 triệu cổ phiếu OCH

Ocean Group muốn mua vào gần 7 triệu cổ phiếu OCH

Anna Wintour đảm nhiệm thêm vai trò mới tại Conde Nast

Anna Wintour đảm nhiệm thêm vai trò mới tại Conde Nast

Triệt tận gốc 'ổ mối nhỏ'

Triệt tận gốc 'ổ mối nhỏ'

Bổ nhiệm không báo cáo, Đầu tư Thương mại Hưng Long bị phạt 60 triệu đồng

Bổ nhiệm không báo cáo, Đầu tư Thương mại Hưng Long bị phạt 60 triệu đồng

Quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo

Quy định tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo