Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Trung Quốc

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Trung Quốc

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo toàn Trung Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong môi trường số và quy hoạch báo chí

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong môi trường số và quy hoạch báo chí

Tích cực triển khai nhiệm vụ cho năm 2020 nhiều trọng trách

Tích cực triển khai nhiệm vụ cho năm 2020 nhiều trọng trách

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc

Báo Văn Hóa đoạt giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Báo Văn Hóa đoạt giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

16 tác phẩm báo chí đạt giải về đề tài phòng ngừa lao động trẻ em

16 tác phẩm báo chí đạt giải về đề tài phòng ngừa lao động trẻ em

16 tác phẩm đạt giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

16 tác phẩm đạt giải cuộc thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

16 tác phẩm đoạt giải thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

16 tác phẩm đoạt giải thi viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Báo VietNamNet đạt giải B cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

Báo VietNamNet đạt giải B cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

Tôn vinh các tác phẩm báo chí viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Tôn vinh các tác phẩm báo chí viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Báo điện tử VietnamNet, báo Nhân dân giành giải B cuộc thi viết về 'Phòng ngừa lao động trẻ em'

Báo điện tử VietnamNet, báo Nhân dân giành giải B cuộc thi viết về 'Phòng ngừa lao động trẻ em'

Lễ trao giải cuộc thi viết về 'Phòng ngừa lao động trẻ em'

Lễ trao giải cuộc thi viết về 'Phòng ngừa lao động trẻ em'

Trao giải cuộc thi viết về 'Phòng ngừa lao động trẻ em'

Trao giải cuộc thi viết về 'Phòng ngừa lao động trẻ em'

Báo PNVN đoạt giải cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

Báo PNVN đoạt giải cuộc thi viết về Phòng ngừa lao động trẻ em

Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam

Báo chí có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam

16 tác phẩm báo chí đoạt giải viết về phòng ngừa lao động trẻ em

16 tác phẩm báo chí đoạt giải viết về phòng ngừa lao động trẻ em

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 - khóa X

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11 - khóa X

Có ý thức chính trị, tính hấp dẫn, sắc sảo về nghiệp vụ

Có ý thức chính trị, tính hấp dẫn, sắc sảo về nghiệp vụ

Các cơ quan báo chí phải nỗ lực, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Các cơ quan báo chí phải nỗ lực, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ