Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam 2019 bàn chuyện chia sẻ dữ liệu để xây dựng Chính quyền điện tử

Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam 2019 bàn chuyện chia sẻ dữ liệu để xây dựng Chính quyền điện tử

Triển lãm công nghệ thông tin truyền thông

Triển lãm công nghệ thông tin truyền thông

VNPT tích cực đóng góp vào hành trình Chuyển đổi số

VNPT tích cực đóng góp vào hành trình Chuyển đổi số

Nền tảng cốt lõi của Chính phủ điện tử là số hóa quản lý, điều hành

Nền tảng cốt lõi của Chính phủ điện tử là số hóa quản lý, điều hành

Hội thảo quốc gia về 'Chuyển đổi số, hoàn thiện Chính quyền điện tử' tại Phú Yên

Hội thảo quốc gia về 'Chuyển đổi số, hoàn thiện Chính quyền điện tử' tại Phú Yên

Biến cát biển thành cát xây dựng

Biến cát biển thành cát xây dựng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'ASEAN số', 'ASEAN phẳng' sẽ có sức mạnh mới

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'ASEAN số', 'ASEAN phẳng' sẽ có sức mạnh mới

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Xây dựng hạ tầng ICT để phục vụ công cuộc chuyển đổi số

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Xây dựng hạ tầng ICT để phục vụ công cuộc chuyển đổi số

Dịch vụ công trực tuyến là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

Dịch vụ công trực tuyến là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyển đổi số tại EVN: Mạnh mẽ, toàn diện

Chuyển đổi số tại EVN: Mạnh mẽ, toàn diện

Ecopark bắt tay hợp tác với Tập đoàn Nhà đất LH Hàn Quốc

Ecopark bắt tay hợp tác với Tập đoàn Nhà đất LH Hàn Quốc

Ecopark bắt tay tập đoàn Hàn Quốc lấn sang khu công nghiệp

Ecopark bắt tay tập đoàn Hàn Quốc lấn sang khu công nghiệp

Hưng Yên sẽ có KCN sạch được đầu tư bởi tập đoàn LH Hàn Quốc

Hưng Yên sẽ có KCN sạch được đầu tư bởi tập đoàn LH Hàn Quốc

Việt Nam đặt mục tiêu lọt Top 50 về chỉ số Chính phủ điện tử

Việt Nam đặt mục tiêu lọt Top 50 về chỉ số Chính phủ điện tử

MobiFone tham gia liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

MobiFone tham gia liên minh Chuyển đổi số Việt Nam

Chăm sóc y tế thông minh sử dụng công nghệ nhân tạo AI đang là xu hướng tại Đài Loan và Việt Nam

Chăm sóc y tế thông minh sử dụng công nghệ nhân tạo AI đang là xu hướng tại Đài Loan và Việt Nam

Chuyển đổi kinh tế số - Bài 2: Động lực phát triển bền vững

Chuyển đổi kinh tế số - Bài 2: Động lực phát triển bền vững

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số

Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số là vận hội lớn

Chuyển đổi số là vận hội lớn

Chủ tịch CMC: Sứ mệnh của CMC, FPT là giúp startup tiếp cận thành quả của nền kinh tế số

Chủ tịch CMC: Sứ mệnh của CMC, FPT là giúp startup tiếp cận thành quả của nền kinh tế số