Chống lạm dụng, tận thu khi các bệnh viện tự chủ

Chống lạm dụng, tận thu khi các bệnh viện tự chủ

Cần trao quyền cho các bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính

Cần trao quyền cho các bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính

Tỷ lệ tiêm chủng thấp khiến bệnh truyền nhiễm gia tăng

Tỷ lệ tiêm chủng thấp khiến bệnh truyền nhiễm gia tăng

Tự chủ, xã hội hóa, tránh rơi vào bẫy 'lãng quên y tế cơ sở'

Tự chủ, xã hội hóa, tránh rơi vào bẫy 'lãng quên y tế cơ sở'

Tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Phát triển y tế cơ sở, giảm quá tải tuyến trên

Phát triển y tế cơ sở, giảm quá tải tuyến trên

Bệnh viện tự chủ tài chính: Những vấn đề phát sinh - Bài cuối: Sẽ cho phép các bệnh viện tự chủ theo năng lực

Bệnh viện tự chủ tài chính: Những vấn đề phát sinh - Bài cuối: Sẽ cho phép các bệnh viện tự chủ theo năng lực

Nhiều dịch vụ y tế sắp tăng giá

Nhiều dịch vụ y tế sắp tăng giá

Định hướng chủ trương, chính sách trong lĩnh vực y tế

Định hướng chủ trương, chính sách trong lĩnh vực y tế

Tự chủ bệnh viện: Vẫn còn những rào cản

Tự chủ bệnh viện: Vẫn còn những rào cản

Định hướng chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực y tế

Định hướng chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực y tế

Xã hội hóa, tự chủ Bệnh viện tránh rơi vào bẫy 'quên' y tế cơ sở

Xã hội hóa, tự chủ Bệnh viện tránh rơi vào bẫy 'quên' y tế cơ sở

Phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy và những vị khách đặc biệt

Phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy và những vị khách đặc biệt

Huyền thoại Đại tá, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy đã 'rẽ mây về trời'

Huyền thoại Đại tá, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy đã 'rẽ mây về trời'

Tự chủ ở bệnh viện công: 'Không cẩn thận sẽ dẫn đến tận thu, trục lợi'

Tự chủ ở bệnh viện công: 'Không cẩn thận sẽ dẫn đến tận thu, trục lợi'

Tự chủ bệnh viện tác động ra sao tới người bệnh?

Tự chủ bệnh viện tác động ra sao tới người bệnh?

Tự chủ bệnh viện: Không vì lợi nhuận mà làm tăng chi phí khám, chữa bệnh

Tự chủ bệnh viện: Không vì lợi nhuận mà làm tăng chi phí khám, chữa bệnh

Tăng giá dịch vụ tại bệnh viện công: Có tương xứng với chất lượng?

Tăng giá dịch vụ tại bệnh viện công: Có tương xứng với chất lượng?

Tự chủ bệnh viện: Không phải tự chủ là tự ý tăng giá

Tự chủ bệnh viện: Không phải tự chủ là tự ý tăng giá

Nội dung tọa đàm 'Tự chủ bệnh viện: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh'

Nội dung tọa đàm 'Tự chủ bệnh viện: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh'