Tăng chất lượng khám chữa bệnh sẽ giảm 'chảy máu' ngoại tệ

Tăng chất lượng khám chữa bệnh sẽ giảm 'chảy máu' ngoại tệ

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế: Không ảnh hưởng tới các đối tượng chính sách xã hội

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế: Không ảnh hưởng tới các đối tượng chính sách xã hội

Từ hôm nay tăng giá dịch vụ y tế: Đối tượng nào bị ảnh hưởng nhất?

Từ hôm nay tăng giá dịch vụ y tế: Đối tượng nào bị ảnh hưởng nhất?

Từ hôm nay, giá dịch vụ y tế sẽ tăng bình quân 1,1%

Từ hôm nay, giá dịch vụ y tế sẽ tăng bình quân 1,1%

Hôm nay, chính thức điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Hôm nay, chính thức điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Hôm nay (20/8), bắt đầu điều chỉnh tăng viện phí bệnh viện công

Hôm nay (20/8), bắt đầu điều chỉnh tăng viện phí bệnh viện công

Xung quanh chiếc 'giường bệnh giá trên trời'?

Xung quanh chiếc 'giường bệnh giá trên trời'?

Giá viện phí tăng theo lương cơ sở từ ngày 20-8

Giá viện phí tăng theo lương cơ sở từ ngày 20-8

Bộ Y tế giải đáp về 'giá giường bệnh dịch vụ ngang khách sạn 5 sao'

Bộ Y tế giải đáp về 'giá giường bệnh dịch vụ ngang khách sạn 5 sao'

Hội nghị y tế nâng cao chất lượng dịch vụ tại trung tâm Adora Center

Hội nghị y tế nâng cao chất lượng dịch vụ tại trung tâm Adora Center

Tăng giá khám chữa bệnh theo lương cơ sở mới: Tiền giường bệnh dịch vụ lên tới 4 triệu đồng

Tăng giá khám chữa bệnh theo lương cơ sở mới: Tiền giường bệnh dịch vụ lên tới 4 triệu đồng

Giường dịch vụ 4 triệu đồng và bệnh nhân nằm ghép

Giường dịch vụ 4 triệu đồng và bệnh nhân nằm ghép

Không khống chế số phòng dịch vụ tại bệnh viện công

Không khống chế số phòng dịch vụ tại bệnh viện công

Giá giường bệnh dịch vụ cao nhất 4 triệu/ngày: Người nghèo có bị đẩy ra khỏi bệnh viện công?

Giá giường bệnh dịch vụ cao nhất 4 triệu/ngày: Người nghèo có bị đẩy ra khỏi bệnh viện công?

Bộ Y tế 'áp trần' giá khám bệnh dịch vụ tại các bệnh viện

Bộ Y tế 'áp trần' giá khám bệnh dịch vụ tại các bệnh viện

Bệnh nhân được chăm sóc cỡ nào nếu nằm giường bệnh giá 4 triệu đồng/ngày?

Bệnh nhân được chăm sóc cỡ nào nếu nằm giường bệnh giá 4 triệu đồng/ngày?

Liệu có tình trạng 'nở rộ' giường dịch vụ tại bệnh viện công?

Liệu có tình trạng 'nở rộ' giường dịch vụ tại bệnh viện công?

Từ 20-8 điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở

Từ 20-8 điều chỉnh giá khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở

Từ ngày 20/8, nhiều dịch vụ y tế tăng giá

Từ ngày 20/8, nhiều dịch vụ y tế tăng giá

Bộ Y tế: Giá giường bệnh tối đa là 4 triệu đồng/ngày

Bộ Y tế: Giá giường bệnh tối đa là 4 triệu đồng/ngày