Hà Nội: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Hà Nội: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Chương trình phổ thông mới: Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

Chương trình phổ thông mới: Thiếu thiết bị, cô sẽ hát cho trò nghe?

Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật

Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn hóa, nghệ thuật

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam

Diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư 28B Điện Biên Phủ

Diễn tập cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư 28B Điện Biên Phủ

Góp sức xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ lành mạnh của đất nước

Góp sức xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ lành mạnh của đất nước

Tập huấn kỹ năng 'Phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em' đã được triển khai rộng khắc ở các liên đội

Tập huấn kỹ năng 'Phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em' đã được triển khai rộng khắc ở các liên đội

Hơn 200 hội viên Hội Phụ nữ Hà Đông được tập huấn khởi nghiệp và công nghệ 4.0

Hơn 200 hội viên Hội Phụ nữ Hà Đông được tập huấn khởi nghiệp và công nghệ 4.0

Hơn 300 hội viên Hội Phụ nữ Hà Đông được tập huấn khởi nghiệp và công nghệ 4.0

Hơn 300 hội viên Hội Phụ nữ Hà Đông được tập huấn khởi nghiệp và công nghệ 4.0

Áp dụng năng lực cốt lõi 'Một sức khỏe' trong phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người cho cán bộ y tế và thú y tại Thanh Hóa

Áp dụng năng lực cốt lõi 'Một sức khỏe' trong phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người cho cán bộ y tế và thú y tại Thanh Hóa

Tập huấn an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn

Tập huấn an toàn lao động cho cán bộ Công đoàn

Quảng Nam nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 – 2022

Quảng Nam nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 – 2022

3.000 giáo viên cấp tiểu học và trung học được tập huấn nghiệp vụ PCCC

3.000 giáo viên cấp tiểu học và trung học được tập huấn nghiệp vụ PCCC

Tập huấn cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế

Tập huấn cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế

Gần 200 giáo viên âm nhạc Hà Tĩnh tập huấn về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Gần 200 giáo viên âm nhạc Hà Tĩnh tập huấn về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Quản lý đoàn viên bằng phần mềm

Quản lý đoàn viên bằng phần mềm

Đảm bảo An ninh chính trị nội bộ tại Đại hội Đảng các cấp

Đảm bảo An ninh chính trị nội bộ tại Đại hội Đảng các cấp

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí phía Nam

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí phía Nam

TP.HCM triển khai các biện pháp bảo vệ ATTP năm học 2019-2020

TP.HCM triển khai các biện pháp bảo vệ ATTP năm học 2019-2020

Tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng

Tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng