Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ phải chịu hình thức kỷ luật

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về văn hóa công vụ phải chịu hình thức kỷ luật

Nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020

Nhân lực ngành xây dựng qua đào tạo đạt 65% vào năm 2020

Chủ tịch Hà Nội đề xuất viết phần mềm quản lý nhà chung cư

Chủ tịch Hà Nội đề xuất viết phần mềm quản lý nhà chung cư

Trao học bổng Tôn Đức Thắng và tặng quà 'Tiếp bước đến trường' cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trao học bổng Tôn Đức Thắng và tặng quà 'Tiếp bước đến trường' cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phú Yên lưu ý phân công giáo viên kiêm nhiệm

Phú Yên lưu ý phân công giáo viên kiêm nhiệm

Hà Nội: Tăng cường kỷ cương hành chính, giảm sự phiền hà cho người dân

Hà Nội: Tăng cường kỷ cương hành chính, giảm sự phiền hà cho người dân

Sở Xây dựng Hà Nội kỷ luật 2 cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp

Sở Xây dựng Hà Nội kỷ luật 2 cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương - Lớp 2A & 2B

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương - Lớp 2A & 2B

54 giáo viên mầm non 'trượt đặc cách' gửi tâm thư tới Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

54 giáo viên mầm non 'trượt đặc cách' gửi tâm thư tới Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy: Sở Nội vụ cần ban hành cơ chế để sát hạch cán bộ, công chức, viên chức

Bí thư Tỉnh ủy: Sở Nội vụ cần ban hành cơ chế để sát hạch cán bộ, công chức, viên chức

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra việc tuyển dụng viên chức

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra việc tuyển dụng viên chức

Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội: Nhiều chính sách ưu đãi cho đoàn viên ngành giáo dục

Hà Nội: Nhiều chính sách ưu đãi cho đoàn viên ngành giáo dục

Ngành hải quan triển khai nhiều giải pháp phòng chống tiêu cực

Ngành hải quan triển khai nhiều giải pháp phòng chống tiêu cực

Gãy cột ăng ten ở Quảng Bình, 2 nhân viên Đài Truyền hình huyện tử vong

Gãy cột ăng ten ở Quảng Bình, 2 nhân viên Đài Truyền hình huyện tử vong

Bài 2: Cán bộ phải khiến người dân hài lòng mới có thu nhập tăng thêm

Bài 2: Cán bộ phải khiến người dân hài lòng mới có thu nhập tăng thêm

Bài 1: TP Hồ Chí Minh chi thu nhập tăng thêm để nâng chất lượng cán bộ, công chức

Bài 1: TP Hồ Chí Minh chi thu nhập tăng thêm để nâng chất lượng cán bộ, công chức

TP Hồ Chí Minh chi thu nhập tăng thêm để nâng chất lượng cán bộ, công chức

TP Hồ Chí Minh chi thu nhập tăng thêm để nâng chất lượng cán bộ, công chức

Nâng cao chất lượng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Nâng cao chất lượng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Toàn ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở

Toàn ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở