Cần thiết nâng cao chất lượng quản lý điều dưỡng tại cơ sở y tế

Cần thiết nâng cao chất lượng quản lý điều dưỡng tại cơ sở y tế

Kiến nghị tăng cường thanh tra hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Kiến nghị tăng cường thanh tra hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y: Cần tạo những bước đột phá

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y: Cần tạo những bước đột phá

Gian lận trong lĩnh vực BHYT: Xem xét cấm hành nghề từ 1 - 5 năm

Gian lận trong lĩnh vực BHYT: Xem xét cấm hành nghề từ 1 - 5 năm

Tập huấn cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế

Tập huấn cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế

Hà Nội: 100% quận, huyện, thị xã chủ động khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại

Hà Nội: 100% quận, huyện, thị xã chủ động khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại

Sắp diễn ra triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2019

Sắp diễn ra triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2019

Bạo lực không ngừng leo thang tại Tây Bắc Syria

Bạo lực không ngừng leo thang tại Tây Bắc Syria

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ 2019

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ 2019

KHÓ KHĂN KHI TỰ CHỦ Ở CÁC BỆNH VIỆN MIỀN NÚI

KHÓ KHĂN KHI TỰ CHỦ Ở CÁC BỆNH VIỆN MIỀN NÚI

Nhiều bệnh viện xả thải chưa đạt chuẩn ra môi trường

Nhiều bệnh viện xả thải chưa đạt chuẩn ra môi trường

Bà Rịa-Vũng Tàu: Kiến nghị phê duyệt giá xử lý rác thải y tế hợp lý

Bà Rịa-Vũng Tàu: Kiến nghị phê duyệt giá xử lý rác thải y tế hợp lý

CẦN THỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

CẦN THỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế: Không ảnh hưởng tới các đối tượng chính sách xã hội

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế: Không ảnh hưởng tới các đối tượng chính sách xã hội

Huyện Thường Xuân nỗ lực xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Huyện Thường Xuân nỗ lực xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về y tế

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ 20/8

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ 20/8

Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Buprenorphine tại huyện Như Thanh

Triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Buprenorphine tại huyện Như Thanh

Từ hôm nay, giá dịch vụ y tế sẽ tăng bình quân 1,1%

Từ hôm nay, giá dịch vụ y tế sẽ tăng bình quân 1,1%

Nhiều dịch vụ y tế bắt đầu tăng giá từ ngày 20/8

Nhiều dịch vụ y tế bắt đầu tăng giá từ ngày 20/8

Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế

Nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế